Support - Serwis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sleva Na Dítě Kalkulačka


V naš těhotensk kalkulačce si snadno spoč t te datum porodu Stač zadat prvn den posledn menstruace Kalkulačka pak snadno spoč t v š aktu ln t den těhotenstv Zjistěte přibližn term n porodu, jak dlouho v m do porodu zb v dn a sledujte sv těhotenstv přehledně t den po t dnu Zadajte datum 1Term n porodu Vypočtěte si term n porodu Term n porodu dle data soulože Term n porodu dle posledn menstruace BMI Kategorie BMI jsou zjednodušen m modelem, kter n m pom haj se zorientovat v naš tělesn hmotnosti Body Mass Index BMI ud v m ně přesn daje zejm na u dět , starš ch lid a aktivn chKalkulačka poč t s přestupem z transformovan ho fondu do nov ho častnick ho fondu Ostatn spořen z ložky Spoř c čet, Term novan vklad, Stavebn spořen , Dalš př jmy – při odchodu do penze se cel naspořen č stka vyzvedne a rozděl se na stejn měs čn spl tky po dobu 20 let či na dobuKalkul tor ceny j zdn ho v PID čelem t to aplikace je poradit v m s v běrem j zdn ho Dozv te se, kterou j zdenku je vhodn použ t Z sk te tak srovn n jednotliv ho j zdn ho s předplatn m Všechny uveden informace jsou platn od 1 8 2022Lexibook, Kalkulačka vědeck 248 funkc SLEVA UŽ SKONČILANezoufejte, pod vejte se na podobn nab dky 57 původně 300 Kč 129 KčPowerbank kalkulačka 6000 mAh m dvě funkce v jednom produktu Nab jejte svůj mobiln telefon, smartphone a dalš elektronick R di V m pomůžeme s objedn vkou po telefonu 420 776634912 po p 9 00 16 00Tak to jste na spr vn m m stě Zbož , kter hled te, se aktu lně nach z ve 1 kataloz ch kter m te r di S Kimbino cz najdete ty nejlepš slevy snadno a rychle kalkulačka se aktu lně nab z v akci v n sleduj c ch obchodech Dedra Konkr tn slevy najdete v těchto akčn ch let c ch Dedra Katalog č 11Zaměstnavatele pož dal o ročn z čtov n z loh, přičemž doložil potvrzen o zaplacen ch př spěvc ch na životn pojištěn ve v ši 8 000 Kč a potvrzen od manželky, že neuplatňuje daňov zv hodněn na děti Mzdy za 1 12 2022 jsou uloženy v archivu mezdDůchodov kalkulačka V kolika letech můžeme j t do důchodu odečteme v tabulce Když důchod quot prošvihneme quot , nevad , můžeme o něj pož dat až 5 let zpětně V kolika letech můžeme do důchodu Tabulka pro důchodov věk Podle toho, v kter m roce jsme se narodili, můžeme odej t do důchodu Pokud jsme se narodili v roceUpraveny jsou v odstavc ch 8 až 11 PROM TNUT DO PRAXE Z uveden ho tedy vypl vaj n sleduj c z věry 1 Daňov zv hodněn n lež poplatn kovi ve v ši a 6000 korun ročně na každ vyživovan d tě žij c s n m v dom cnosti, b 12 000 korun ročně, jedn li se o d tě , kter je držitelem průkazu ZTP P669 Kč 4, 65 Kč ks MALL cz Dny – Sleva 10 na všechny dětsk plenky značky Bella Happy s k dem 22MDL4CZ22 plat od 11 4 do 24 4 2022 nebo do vyprod n z sob Plenky jsou určen pro děti od 5–9 kg Prodyšn absorpčn j dro je vybavenou vrstvou Magic Green, kter okamžitě rozm st tekutinu po cel plenceStoln velk kalkulačka se hod předevš m pro z kladn rychl v počty, tud ž nen na škodu ji m t vždy po ruce Disponuje displejem s velk mi č sly pro lepš čitelnost a přesnost Stoln kalkulačka je pro svou jednoduchost vhodn do zaměstn n , např klad pro pokladn či četn Vhodn je i jako kalkulačkaV roce 2017 se daňov sleva na d tě zv š až o 300 Kč měs čně Rodiny s jedn m d tětem se ale opět změny nedočkaj V še slevy na prvn d tě činila 13 404 Kč za rok Sleva za druh d tě dosahovala 15 804 Kč za rok a za třet a každ dalš d tě …Jak slevy na kalkulačka nab z V š obl ben prodejce ROSSMANN Je to velice jednoduch Stač kliknout na někter z akčn ch let ků a hned zjist te, za jakou cenu V mi hledan produkt kalkulačka prodejce ROSSMANN nab z Pod vejte se, jak širokou paletu dalš ch produktů od prodejce ROSSMANN pro V s na webu Promotheus m meNezdaniteln č sti, odčitateln položky, slevy na dani z př jmů Sazba, z klad a v počet daně z př jmů Z lohy na daň z př jmů Daňov a nedaňov v daje Majetek, odpisy, rezervy Mezin rodn zdaněn , transferov ceny, harmonizace Přizn n k dani z …Pokud se rodiče dohodnou na jin č stce, mus z skat souhlas od soudu platby podpory pokračuj , dokud nen d tě emancipov no, ožen se, připoj se k ozbrojen m sil m, zemře nebo se otoč 18 nebo 20, pokud je d tě v tomto věku st le na středn škole vzorec podpory pokynů2 Pokud zaměstnanec podepsal prohl šen k dani, odv d se z loha na daň I v tomto př padě se použije sazba 15 , přihl ž se ke slev m na dani a daňov mu zv hodněn na d tě Slevy na dani a daňov zv hodněn O co přich z zaměstnanec, kter nepodepsal prohl šen k dani, je vidět v n sleduj c tabulceSearch the world s information, including webpages, images, videos and more Google has many special features to help you find exactly what you re looking forJedn se o tyto slevy Slevy na dani Sleva na poplatn ka 24 840 Kč Sleva na d tě 1 d tě 15 204 Kč 2 d tě 19 404 Kč 3 a každ dalš d tě 24 204 Kč Sleva na d tě držitele průkazu ZTP 1 d tě 30 408 Kč 2 d tě 38 808 Kč 3 a každ dalš d tě 48 …veřejně organizovan sportovn soutěže Via Ferrata B D vysokohorsk turistika od 3 000 m n m do 5 000 m n m z pasy, z vody, turnaje nebo soutěže v jak mkoli druhu sportu z věsn l t n a dalš sportovn aktivity srovnateln rizikovosti Zimn sporty běh na lyž ch po vyznačen ch tras ch boby na vyznačen chSlevy na dani a online daňov kalkulačka Ček v s daňov přizn n a chyst te se uplatnit slevy dani S t m naše online kalkulačka na str nk ch Aktu lně cz samozřejmě poč t Ve druh m kroku při vyplňov n online formul ře najdete kolonky pro všechny slevy a odpočty, a to i s vysvětluj c mi popiskami Nechyběj slevy na děti , hypot ky či penzijn aJak slevy na kalkulačka nab z V š obl ben prodejce AUTO KELLY Je to velice jednoduch Stač kliknout na někter z akčn ch let ků a hned zjist te, za jakou cenu V mi hledan produkt kalkulačka prodejce AUTO KELLY nab z Pod vejte se, jak širokou paletu dalš ch produktů od prodejce AUTO KELLY pro V s na webu Promotheus m meV počet exekuce 2022 Od 1 1 2022 se změnily podm nky u v počtu exekučn ch sr žek ze mzdy Došlo k m rn mu nav šen nezabaviteln č stky pro rok 2022 z 7 872, 75 Kč na 8 006, 25 Kč V aktualizovan kalkulačce pro v počet exekuce 2022 si můžete ihned spoč tat, jak č stka v m ze mzdy zůstaneZ kladn př spěvek na d tě , se zv šil o 130 – 180 Kč podle věku d těte Zv šen př spěvky na kter je n rok, pokud m alespoň jeden člen rodiny př jem ze zaměstn n , nebo podobn př jem , se zv šily o 330 – 380 Kč Současně se zv šila i daňov sleva na druh a třet d těPochopen toho, jak bude vaše povinnost platit v živn na d tě v Arizoně, a z sk n odhadu v m může pomoci při pl nov n Informace v t to kalkulačce jsou pouze odhadem a měly by b t projedn ny a potvrzeny s jedn m z našich zkušen ch advok tů pro v živn na děti , kteř se nach zej v našich kancel ř ch ve Phoenixu, Chandleru, Glendale, ScottsdaleV še daňov ho zv hodněn na d tě V roce 2017 došlo ke zv šen slevy uplatňovan na prvn d tě , a to hned o 2 000 Kč Ročn sleva tak v současn době čin 15 204 Kč Aktu ln v še daňov ch zv hodněn tedy vypadaj n sledovně na třet a dalš d tě ZTP P – 48 408 Kč měs čně 4 034 KčV počet BMI funguje jako orientačn ukazatel optim ln v hy, ale m i sv skal , kvůli kter m ho řada odborn ků považuje za nepřesn Naše v ha se skl d ale nejen z našeho tuku, ale i ze svalů a dalš ch aspektů Sportovci s větš svalovou hmotou může klamně indikovat nadv hu a naopak, i když je vaše BMI v normě, můžete m t ve skutečnosti nadv huKalkulačka pro v počet rizika vzniku alergie V te, že každ 3 d tě m zv šen riziko vzniku alergie Vyplňte 4 jednoduch ot zky a zjistěte, jestli je alergi ohroženo i vaše d tě Podklady pro kalkulačku poskytl předn česk pediatr a alergolog MUDr10 Sleva při sjedn n online Evropa vč Egypta, Tuniska a Turecka Svět bez USA a Kanady David si zlomil kotn k na sjezdovce v Alp ch, v rodinn m pojištěn plat te vždy jen jedno d tě , dalš je zdarma pojištěn na hory i k moři non stop asistenčn služby v česk m jazycespl tka pujčky d tě kalkulačka pozickaren diskusia dom bernolakovo sk sikovna pozicka je tok hackerov na česk banky klienti sa boja o peniaze čas sk uvery pre sro predschvalena pozicka pozicka na zalozenie firmy pozicka na zalozenie sro Pozicka na zalozenie sroSlevy ve veřejn dopravě se sn ž ze současn ch 75 procent na 50 procent z j zdn ho, rozhodla vl da Změna by měla platit od 1 dubna Slevy budou moci d l využ vat děti a studenti do 26 let a senioři starš 65 let Syst m slev se nav c rozš ř o invalidn důchodce s invaliditou třet ho stupně Po jedn n vl dy to řekl ministr dopravy Martin Kupka ODSHračka je vhodn pro děti od 6 let dm DPH 21 35 Kč s DPH ks Dotaz na prodavače Ostatn kontakty Předmět Dotaz ke zbož PEXI Kalkulačka bleskov n sobička matematick pomůcka karton Jm no Email Dotaz Ochrana proti spamu Napište pros m č slici osm objednavky blaznidohracek czKalkulačka KW TR 511 12 m st vědeck 120 1420 Vědeck kalkul tor s ochran m krytem, s 10 2 m stn m dvou ř dkov m displejem, plastovou …J zdn kola sleva Zobrazuji 1345 1356 z 1437 produktů 1 112 113 114 120 Ž dn položka Zapom nat nesm me ani na děti , pro kter m me připraveny …Kalkulačka KW TR 511 12 m st vědeck 120 1420 Vědeck kalkul tor s ochran m krytem, s 10 2 m stn m dvou ř dkov m displejem, plastovou …J zdn kola sleva Zobrazuji 1345 1356 z 1437 produktů 1 112 113 114 120 Ž dn položka Zapom nat nesm me ani na děti , pro kter m me připraveny …Zubn p če pro děti i dospěl na Praze 3 Komplexn dent ln hygiena včetně Airflow nebo ordinačn bělen zubů Sleva konč dne 15 08 2022 23 59 59 93 dnů 18 hodin 34 minut Původn cena 1 090 Kč sleva 18 , ušetř te 200 Kč 890 KčMauricius z jezdy slevy Rezervujte si svou dovolenou na Mauriciu v hodně online Mauricius z jezdy slevy s garanc nejnižš ceny V červenci zač naj dětem pr zdniny a jedn se tedy se srpnem o obdob kdy jsou hotely, penziony a dalš ubytovac zař zen na Mauriciu nejv ce obsazen Na obdob pr zdnin v červnu aOdměna za pr ci na odd tepeln ho tv řen až 1000, měs D rky při životn ch a pracovn ch v roč ch Zv hodněn ceny na l zeňsk pobyt pro pojištěnce ČPZP Odměna za doporučen nov ho kolegy 20 000, Slevov poukazy u našich partnersk ch e shopů Sleva 50 z ceny produktů v robce GEOMAGWotchi Smartwatch WT35BLL Black Leather Nemůžete vyplnit toto pole Přihl sit seČtvrtkruhov sprchov kout kpl KP4 TX5 165 je nab zen v sadě s 25 cm hlubokou sprchovou vaničkou, kter je nav c vybavena pohodln m sed tkem Tato kombinace zajišťuje pohodln sprchov n i pro nejmladš č st rodiny Mal děti se mohou …Helmer Dětsk hodinky KW 802 modr Nemůžete vyplnit toto pole Přihl sit seProhl dněte si aktu ln kolekci Puma, sleva 5 na produkty kojeneck boty pro děti 3 8 let Puma Jaro L to 2022 na m dn m port lu Glami czKalkulačka poč t jak se slevou na poplatn ka, tak na studenta i s daňov m zv hodněn m na d tě děti Naše mzdov kalkulačka zohledňuje i doplatek zdravotn ho pojištěn do minima v př padě, že neexistuje jin subjekt st t, jin zaměstnavatel, řad pr ce… , kter by odv děl zdravotn pojištěn vNa co jej potřebujete vy Školn kalkulačka pro mal matematiky Pro děti na z kladn ch škol ch jsou určeny levn kalkulačky s běžně využ van mi funkcemi – tedy klasick , neboli z kladn kalkulačky , kter jsou pro řešen jednoduch ch matematick ch loh ide lnV še daňov ho zv hodněn na d tě V roce 2017 došlo ke zv šen slevy uplatňovan na prvn d tě , a to hned o 2 000 Kč Ročn sleva tak v současn době čin 15 204 Kč Aktu ln v še daňov ch zv hodněn tedy vypadaj n sledovně na prvn d tě – 15 204 Kč měs čně 1 267 Kč , na druh d tě – 19Kalkulačka bez osobn ch dajů ⭐ Porovn n cen pojištěn auta, majetku, cest a zv řat na jednom m stě ⭐ Nez visl srovn n všech pojišťoven Sleva 850 Kč na p skov skla P skov n skel pom h sn žit riziko odcizen vozidla až o 96 běžně tato služba stoj 1700 Kč, při využit slevy můžeteKalkulačka z je Zaokrouhlit na desetinn m sto Postup v počtu O kolik procent je č slo X v ce než č slo Y Př klad O kolik procent je 154 v ce než 32 154 je o 381, 3 v ce než 32 32 je o 79, 2 m ně než 154 Kalkulačka př davek na dětiDaňov kalkulačka 2022 – v počet daně z př jmů za rok 2022 Slevy na dani z kladn na poplatn ka Kč manžel ka Kč manžel ka ZTP P Daňov zv hodněn na d tě Kč hrn daň bonusů vypl zaměstnavatelem Kč hrn sražen ch z lohZměna v še daňov ho zv hodněn na děti v průběhu roku 2022 Koncem července 2022 došlo k nav šen č stky daňov ho zv hodněn na druh a dalš d tě zv hodněn na jedno d tě zůst v beze změny Změna plat „zpětně“ pro cel zdaňovac obdob 2022 Pořad uplatňovan ch dět však neznamenMzdov kalkulačka pro rok 2015 Verze pro rok 2016 zde Hrub mzda Zv hodněn na děti Z loha po zv hodněn Hlavn strana Mobiln verze Rok 2016 Dom c četnictv online Aplikace Mzdov kalkulačka pro V š web Kalkulačka hodinov mzdy N vodyslevu na děti mohou uplatnit i prarodiče, d ky daňov mu zv hodněn na děti může vzniknout daňov bonus, na daňovou slevu je n rok i v průběhu pr zdnin, d tě si může při studiu přivydělat a n rok na slevu nezanik , daňov zv hodněn plat i pro OSVČ, kter využ vaj v dajov pauš l Co v m naopak můžeMzdov kalkulačka čist mzdy 2022 V m pomůže uk zat, kolik peněz dostanete jako zaměstnanec na čet po odečten odvodů z hrub mzdy Zjist te, jak se čist mzda poč t a jak změny přinesl rok 2022 ve v počtu čist mzdy Sleva na d tě se ZTP P – prvn d tě 30 408 Kč ročně 2 537 Kč měs čněTok financ od rodičů k dětem Kalkulačka alimentů nejen pro stř davou p či V žen rodiče, soudci, soudkyně a soci ln pracovnice, z kladem spěšn ho řešen konfliktů, kde jablkem sv ru jsou nezletil děti , je dohoda rodičů kolem st tu je motivovat rodiče k zodpovědn mu př stupu, poskytnout jim odbornouSleva daně na zdravotně postižen zaměstnance Sleva na zaměstnance se zdravotn m postižen m V daňov m přizn n k dani z př jmu fyzick ch osob sn ž me vypoč tanou daň o 18 000 Kč za rok za každ ho zaměstnance se zdravotn m postižen m Sleva na zaměstnance s těžš m zdravotn m postižen mkombinac slevy na dani a daňov ho bonusu Daňov bonus je přebytek slevy na d tě , kterou poplatn k nevyčerp jako slevu na dani Ročn v še daňov ho zv hodněn pro rok 2012 je 13 404 Kč na jedno d tě V př padě, že je d tě držitelem průkazu ZTP P, zvyšuje se tato č stka na dvojn sobek, ale to pouze vZ hrub mzdy se zaokroulen m nahoru na stovky z sk z klad pro v počet z lohy na daň Z toho se vypoč t daň z př jmu, soci ln a zdravotn pojištěn a ty se odečtou od z kladu daně A nakonec se přičtou slevy na dani a daňov zv hodněn za …Dohoda o pracovn činnosti , m řadu v hod, jsou s n spojeny ale i někter nev hody V n sleduj c kalkulačce si můžete spoč tat, kolik bude vaše v plata čist mzda , při pr ci na dohodu o proveden pr ce DPČ , v roce 2022 Pokud m te př jem do 3500 Kč, pak neplat te soci ln a zdravotn pojištěn StrhnouNejvětš změnou, kter se dotkne každ ho poplatn ka, je zv šen slevy na poplatn ka Dlouh l ta se sleva na poplatn ka neměnila, v roce 2022 se zv šila na 27 840 Kč V roce 2022 ještě stoupne o 3 000 Kč, a to na 30 840 Kč Přilepš si tak rodiny s dětmi Pokud d tě navštěvuje předškoln vzděl vacPokud m te 3 děti , za školku plat te na jedno d tě 1 500 Kč měs čně a děti doch zej pravidelně všech 10 měs ců, vych z , že jedno d tě přijde na 15 000 Kč ročně, čili u všech dět dos hnete na plnou v ši slevy 9 900 Kč – celkově si tak bude možn „ strhnout “ 29 700 KčDaňov kalkulačka OSVČ v počet daně Daňov zv hodněn na d tě tzv sleva na d tě Kč Daň zaplacen z lohy Kč Zdravotn pojištěn zaplacen z lohy Kč Soci ln pojištěn zaplacen z lohy KčVšechny slevy na parf my a kosmetiku žasn ceny na top parf my a nejprod vanějš kosmetiku, ale i na m ně zn me kousky a novinky Skvěl sleva na notino cz Pro děti 189 Pro muže 736 Pro ženy 1815 Unisex 123 Vůně do bytu 70 D rky a akce Novinky 78 Akce 2344 Doprava zdarma 229 D rek k n kupu 70Sleva na d tě N rok na slevu na d tě maj kromě zaměstnanců i OSVČ, kteř spln limit minim ln ch zdaniteln ch v dajů šestin sobek minim ln mzdy Ten pro daňov přizn n v roce 2020 čin 87 600 Kč Plat , že slevu můžete z skat na d tě do 18 let, kter s v mi žije ve společně hospodař c dom cnosti, nebo na d tě do 26 let, kter studujeA tak se pojďme pod vat, co se oproti roku 2022 změnilo Tehdy byla sleva na poplatn ka stanovena z původn ch 24840 Kč na 27840 Kč, a v daňov m přizn n , kter začnete po nov m roce postupně zpracov vat, si můžete odeč st slevu na poplatn ka ještě o dalš tři tis ce vyšš – tedy 30840 Kč A protože v2018 tedy nejv še 12200 Kč na jedno d tě 0 Sleva se uplatn pouze v prvn m roce, kdy poplatn kovi vznikla povinnost evidovat tržby za podm nky, že byla zaevidov na alespoň jedna čtenka Nevyčerpanou č st slevy nelze v dalš m roce uplatnit Spolupracuj c osoby a sdružen Zobrazit Soci ln a zdravotn pojištěn Skr tČist mzda, kterou pan Šed obdrž na svůj bankovn čet bude po cel rok 15 850 Kč 20 000 Kč – 900 Kč – 1 300 Kč – 1 950 Kč Z hrub mzdy je panu Šed mu sraženo 900 Kč na zdravotn m pojištěn 4, 5 z 20 000 Kč , 1 300 Kč na soci ln m pojištěn 6, 5 z 20 000 Kč a 1 950 Kč na dani z př jmu 20 000M me li n zkou daň a nevyčerp me slevu na d tě , můžeme z skat zbytek daňov ho zv hodněn formou daňov ho bonusu Sleva na dani x daňov bonus d tě BusinessCenter cz Daňov bonus Daňov zv hodněn můžeme uplatnit na každ d tě žij c s n mi v dom cnosti, kter je nezletil až do ukončen povinn školn doch zky nebo do dovršen 26 letT ma sleva na dani d tě 2020 na wiki e15 cz Přečtěte si vešker aktu ln informace o t matu sleva na dani d tě 2020 nejnovějš čl nky, aktuality, fotografie, videa Kompletn zpravodajstv na wiki e15 cz V počet čist mzdy v roce 2022 Mzdov kalkulačka a daňov slevy přehledněT ma sleva na d tě 2020 na wiki e15 cz Přečtěte si vešker aktu ln informace o t matu sleva na d tě 2020 nejnovějš čl nky, aktuality, fotografie, videa S v počtem čist mzdy v m pomůže naše mzdov kalkulačka , kter ji rychle a snadno vypoč t Neprozrad pouze č stku, kter by v m každ měs cDaňov bonus a v hody pro rodiny s dětmi v roce 2018 Kalkulačka v počet v platy od 1 2018 Alkohol kalkulačka on line Kurzy cz odbour v n alkoholu kalkulačka Alkohol testery OBSAH Kalibrace alkohol testeru Odbour v n alkoholu Alkoholov kalkulačka nen jistota D lku doby odbour v n alkoholu nelze jednoznačně určit, protože z vis na řadě okolnostPř davek na děti — kalkulačka 2022 Na př davky na děti dos hne každ rodina, kter m rozhodn čist př jem nižš , než je 2, 7 n sobek životn ho minima rodiny, což je nejnižš společensky uznan hranice peněžn ch př jmů určen ch k zajištěn v živy a …Maxim ln doba z sk n daně ze Slovenska je 40 dn od z k lhůty pro pod n Cena za službu je od 697 CZK Viz kompletn cen k Jsem Milan a pracuji na Slovensku quot Firma TJ Legal pro mě dok zala spolehlivě z skat daně ze Slovenska a v pln v ši Jsem spokojen s rychlost a profesion ln komunikac quotsleva na poplatn ka 2022 kalkulačka , počas z tra rokycany, hry s m čem pro děti v mš, kone hry dostihy, autobusov j zdn ř dy hradec kr lov , pron jem bytu prostejov bazoš, casino belgium no deposit bonus, bazoš plastov okna, j zdn ř dy pmd, kr lovna viktorie česk televize, když plat m zdravotn pojištěn ,V roce 2017 se daňov sleva na d tě zv š až o 300 Kč měs čně Rodiny s jedn m d tětem se ale opět změny nedočkaj V še slevy na prvn d tě činila 13 404 Kč za rok Sleva za druh d tě dosahovala 15 804 Kč za rok a za třet a každ dalš d tě …Kalkulačka KW TR 511 12 m st vědeck 120 1420 Vědeck kalkul tor s ochran m krytem, s 10 2 m stn m dvou ř dkov m displejem, plastovou …J zdn kola sleva Zobrazuji 1345 1356 z 1437 produktů 1 112 113 114 120 Ž dn položka Zapom nat nesm me ani na děti , pro kter m me připraveny …
28 | 165 | 104 | 15 | 75
 

StartSerwisPoczta

hp canon samsung lexmark panasonic
strony internetowe dla firm